Vitajte

na internetovej stránke advokátskej kancelárie advokáta JUDr. Marcela Dolobáča, PhD..

 

Hlavným poslaním našej advokátskej kancelárie je ochrana práv a oprávnených záujmov našich klientov. Základ a nosný pilier poskytovania komplexných právnych služieb tvorí striktné zachovávanie pevných etických princípov a morálnych hodnôt rozvíjajúcich myšlienku poslania a podstaty advokácie.

Kreatívny, dynamický, aktívny a interdisciplinárny prístup, zastrešený maximálnou mierou diskrétnosti sa pri riešení konkrétnych právnych problémov stáva garanciou poskytovania vysokokvalifikovaných právnych služieb vo všetkých oblastiach súkromného práva.